เครื่องล้างถัง

เครื่องล้างถัง

บริษัท ทีที วอเตอร์เทค ผลิตและจำหน่ายเครื่องล้างถังดังต่อไปนี้

  • เครื่องล้างถังภายนอก

1. เครื่องล้างถังภายนอก 1 หัว

2. เครื่องล้างถังภายนอก  2 หัว

  • เครื่องล้างถังภายใน ฉีด เรซิน
  • เครื่องล้างถังภายในเอ็นปั่น
เครื่องล้างถังภายนอก 2 หัว
เครื่องล้างถังภายนอก 2 หัว
เครื่องล้างถังภายนอก 1 หัว
เครื่องล้างถังภายนอก 1 หัว
เครื่องล้างถังภายใน ฉีดเรซิน
เครื่องล้างถังภายใน ฉีดเรซิน
เครื่องล้างถังภายใน เอ็นปั่น
เครื่องล้างถังภายใน เอ็นปั่น